Lớp Sư phạm Cử nhân tin học khóa 1
Chào mừng bạn trở lại diễn đàn.

Xuất nhập thông tin đơn gian trong file excel trong VB6

Go down

Xuất nhập thông tin đơn gian trong file excel trong VB6

Bài gửi by Admin on 16/3/2009, 5:04 pm

Đọc thông tin từ file excel
Code:
Private Sub DocExcel_Click()
 Dim excel_app As Excel.Application
 Dim ws As Excel.Workbook
 Dim excel_sheet As Excel.Worksheet
 Dim FileEXcel As String

    Set excel_app = CreateObject("Excel.Application")
    'Mo file excel
    FileEXcel = App.Path & "\\ThongTinSV.xls"
    excel_app.Workbooks.Open FileName:=FileEXcel
    Set ws = excel_app.ActiveWorkbook
    Set excel_sheet = ws.Worksheets(1)
   
    txtHo.Text = excel_sheet.cells(2, 1)
    txtTen.Text = excel_sheet.cells(2, 2)
txtNgay.Text = excel_sheet.cells(2, 3)
    txtNoiSinh.Text = excel_sheet.cells(2, 4)
    txtDanToc.Text = excel_sheet.cells(2, 5)
    txtTonGiao.Text = excel_sheet.cells(2, 6)
    txtDiaChi.Text = excel_sheet.cells(2, 7)
    txtDThoai.Text = excel_sheet.cells(2, 8)
    txtEmail.Text = excel_sheet.cells(2, 9)
   
    'Gioi tinh
    If excel_sheet.cells(2, 10) = "Nam" Then
        OpNam.Value = True
        OpNu.Value = False
    Else
        OpNam.Value = False
        OpNu.Value = True
    End If
   
    'Ngoai ngu
    Dim StrNN
    StrNN = excel_sheet.cells(2, 11)
  If InStr(StrNN, "Anh") <> 0 Then ChkAnh.Value = 1
    If InStr(StrNN, "Phap") <> 0 Then ChkPhap.Value = 1
    If InStr(StrNN, "Nga") <> 0 Then ChkNga.Value = 1
    If InStr(StrNN, "Hoa") <> 0 Then ChkHoa.Value = 1
  'Dong file
  excel_app.ActiveWorkbook.Close savechanges:=True
  excel_app.Quit
  Set excel_sheet = Nothing
  Set excel_app = Nothing
  Exit Sub
End Sub
Ghi thông tin xuống file excel:
Code:
Sub LuuExcel_Click()
 Dim excel_app As Excel.Application
 Dim ws As Excel.Workbook
 Dim excel_sheet As Excel.Worksheet
 Dim i As Integer
 Dim FileEXcel As String

             
    Set excel_app = CreateObject("Excel.Application")
    'Mo file excel
    FileEXcel = App.Path & "\\ThongTinSV.xls"
    excel_app.Workbooks.Open FileName:=FileEXcel
    Set ws = excel_app.ActiveWorkbook
    Set excel_sheet = ws.Worksheets(1)
   
    'Dua du lieu ra Excel den dong 2
    excel_sheet.cells(2, 1) = txtHo.Text
    excel_sheet.cells(2, 2) = txtTen.Text
    excel_sheet.cells(2, 3) = txtNgay.Text
    excel_sheet.cells(2, 4) = txtNoiSinh.Text
    excel_sheet.cells(2, 5) = txtDanToc.Text
    excel_sheet.cells(2, 6) = txtTonGiao.Text
    excel_sheet.cells(2, 7) = txtDiaChi.Text
    excel_sheet.cells(2, 8) = txtDThoai.Text
    excel_sheet.cells(2, 9) = txtEmail.Text
    If OpNam.Value = True Then
        excel_sheet.cells(2, 10) = "Nam"
    Else
        excel_sheet.cells(2, 10) = "Nu"
    End If
   
    'Ghi Ngoai ngu
    NgoaiNgu = ""
    If ChkAnh.Value = 1 Then
        NgoaiNgu = "Anh Van,"
    End If
   
    If ChkPhap.Value = 1 Then
        NgoaiNgu = NgoaiNgu & "Phap Van,"
    End If
   
    If ChkNga.Value = 1 Then
        NgoaiNgu = NgoaiNgu & "Nga Van,"
    End If

    If ChkHoa.Value = 1 Then
        NgoaiNgu = NgoaiNgu & "Hoa Van,"
    End If
   
    excel_sheet.cells(2, 11) = NgoaiNgu
   
  'Dong file
  excel_app.ActiveWorkbook.Close savechanges:=True
  excel_app.Quit
  Set excel_sheet = Nothing
  Set excel_app = Nothing
  Exit Sub
End Sub

Tham khảo thêm ....

Xem giao diện
.Xử lý file Excel


.Xử lý file text:
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 148
Registration date : 17/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://cnthk1.tk

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết