Lớp Sư phạm Cử nhân tin học khóa 1
Chào mừng bạn trở lại diễn đàn.

Cài đặt chương trình Calculator trên Visual Basic

Go down

Cài đặt chương trình Calculator trên Visual Basic

Bài gửi by Admin on 9/3/2009, 3:58 pm

Xây dựng chương trình minh họa các chức năng của một máy tính tay (calculator) với các phép toán +, -, x, /
Mục đích
- Hiểu được cách xây dựng ứng dụng đơn giản.
- Tìm hiểu qui tắc đặt tên các đối tượng trong VB
o Control
o Biến
- Tìm hiểu cách viết mã (code)
Yêu cầu
- Đặt tên các đối tượng theo đúng qui tắc.
- Phân biệt và hiểu được công dụng của các control
Giao diện chương trình
[img][/img]Ý nghĩa các control
o TextBox: chức năng tương tự như là màn hình của máy tính
o Nút lệnh C: dùng để xóa màn hình hiện hành
o Nút lệnh AC: thực hiện tính toán mới
o Nút lệnh = hiển thị kết quả của các phép tính tương ứng lên TextBox
o Nút lệnh 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9: nhập các số cần thực hiện tính toán
o Nút lệnh +,-,x,/: chọn phép tính tương ứng


Hướng dẫn cài đặt
-Thiết kế giao diện (màn hình)
o Tạo Form
o Sử dụng đối tượng Textbox để tạo màn hình máy tính
o Sử dụng đối tượng Command Button để tạo các nút trên máy tính
o Sử dụng đối tượng Label để tạo nội dung mô tả : calculated the operation…
Lưu Project
o Thư mục lưu trữ : C:\<Lop.MaSo>\BaiTap02, ví dụ: D:\SPCNTHK1DN\Baitap02
o Tên Form: frmCal.frm
o Tên Project : Baitap02.vbp
Đặt tên và giá trị của các đối tượng

Code:

'Viết mã lệnh
'-    Khai báo biến
Dim nVal1 As Double
Dim nResult As Double
Dim sOperator As String
'-    Nút lệnh AC
Private Sub cmdAC_Click()
  sOperator = ""
  nVal1 = 0
  txtScreen.Text = ""
End Sub
'-    Nút lệnh C
Private Sub cmdC_Click()
  txtScreen.Text = ""
End Sub
'-    Nút lệnh Dot
Private Sub cmdDot_Click()
  If txtScreen.Text = "" Then
      txtScreen.Text = txtScreen.Text & "0."
  Else
      txtScreen.Text = txtScreen.Text & "."
  End If
End Sub
'-    Nút lệnh Zero
Private Sub cmdzero_Click()
  If txtScreen.Text <> "0" And txtScreen.Text <> "" Then
      txtScreen.Text = txtScreen.Text & 0
  End If
End Sub
'-    Nút lệnh cmdOne
Private Sub cmdOne_Click()
  txtScreen.Text = txtScreen.Text & 1
End Sub
'-    Nút lệnh cmdTwo
Private Sub cmd2_Click()
  txtScreen.Text = txtScreen.Text & 2
End Sub
'-    Nút lệnh cmdThree
Private Sub cmd3_Click()
  txtScreen.Text = txtScreen.Text & 3
End Sub
'-    Nút lệnh cmdFour
Private Sub cmdFour_Click()
  txtScreen.Text = txtScreen.Text & 4
End Sub

'-    Nút lệnh cmdFive
Private Sub cmdFive_Click()
  txtScreen.Text = txtScreen.Text & 5
End Sub
'-    Nút lệnh cmdSix
Private Sub cmdSix_Click()
  txtScreen.Text = txtScreen.Text & 6
End Sub
'-    Nút lệnh cmdSeven
Private Sub cmdSeven_Click()
  txtScreen.Text = txtScreen.Text & 7
End Sub
'-    Nút lệnh cmdEight
Private Sub cmdEight_Click()
  txtScreen.Text = txtScreen.Text & 8
End Sub
'-    Nút lệnh cmdNine
Private Sub cmdNine_Click()
  txtScreen.Text = txtScreen.Text & 9
End Sub
'-    Nút lệnh cmdAdd
Private Sub cmdAdd_Click()
  sOperator = "+"
  nVal1 = Val(txtScreen.Text)
  txtScreen.Text = ""
End Sub
'-    Nút lệnh cmdDiv
Private Sub cmdDiv_Click()
  sOperator = "/"
  nVal1 = Val(txtScreen.Text)
  txtScreen.Text = ""
End Sub
'-    Nút lệnh cmdMul
Private Sub cmdMul_Click()
  sOperator = "*"
  nVal1 = Val(txtScreen.Text)
  txtScreen.Text = ""
End Sub
'-    Nút lệnh cmdSub
Private Sub cmdSub_Click()
  sOperator = "-"
  nVal1 = Val(txtScreen.Text)
  txtScreen.Text = ""
End Sub

'-    Nút lệnh cmdResult
Private Sub cmdResult_Click()
  Dim nTem As Double
  nTem = Val(txtScreen.Text)
  Select Case sOperator
      Case "+"
        nResult = nVal1 + nTem
      Case "-"
        nResult = nVal1 - nTem
      Case "*"
        nResult = nVal1 * nTem
      Case "/"
        If nTem <> 0 Then
            nResult = nVal1 / nTem
        Else
            txtScreen.Text = "Cannot divide by zero"
            Exit Sub
        End If
  End Select
  If sOperator <> "" Then
      txtScreen.Text = Str(nResult)
      sOperator = ""
  End If   
End Sub
 
- Lưu ý: trong đoạn mã trên có sử dụng một số cấu trúc điều khiển. Cấu trúc này sẽ được học kỹ hơn trong phần lý thuyết
o If…then…..else…End if
Code:

If blnBoolean then
    If blnFunction(strString) then
          Exit sub 
    End if
End if
hoặc
Code:

If blnBoolean then
    If blnFunction(strString) then
          Exit sub
    Else
          IntCounter = intCounter + 1 
    End if
Else
    Msgbox "Boolean is false" 
End if
o Select …case
Code:

Select Case intMenuItem
    Case 1
        Do Statement S1
    Case 2
        If blnSecurityPass Then
            Do Statement S21
        Else
            Do Statement S22
        End if
    Else
      Do Statement S3       
End select


các bạn có thể tham khảo thêm một số chương trình cài đặt máy tính khác tại www.spcnthk1.tk trong mục 'Visual Basic/Bai tap trong lop'
Một vài bài minh họa trong hơn 20 bài sưu tập được:Được sửa bởi Admin ngày 13/3/2009, 2:58 pm; sửa lần 5. (Reason for editing : Bổ sung phần bài làm của lớp)
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 148
Registration date : 17/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://cnthk1.tk

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết