Lớp Sư phạm Cử nhân tin học khóa 1
Chào mừng bạn trở lại diễn đàn.

Bài mảng 2 chiều

Go down

Bài mảng 2 chiều

Bài gửi by huynhvanphuc on 14/8/2008, 3:00 pm

Mang2chieu.h
Code:
# ifndef Mang2chieu_H
# define Mang2chieu_H 1

class M2c
{
private:
   int A[100][100];
   int n, m, i, j;
public:
   void nhap();
   void xuat();
   void PTlon1();
   int Tong();
};
#endif
Mang2chieu.cpp
Code:

# include "Mang2chieu.h"
# include <iostream>
# include <cmath>
# include <vector>
# include <iomanip>
using namespace std;

void M2c::nhap()
{
   cout << "Nhap so dong: "; cin >> n;
   cout << "Nhap so cot: "; cin >> m; cout << endl;
   for (i = 1; i <= n; i++)
   {
      for (j = 1; j <= m; j++)
      {
         cout << "A" << i << j << ": ";
      cin >> A[i][j];
      }
   }
}

void M2c::xuat()
{
   cout << "Ma tran A: " << endl;
   for (i = 1; i <= n; i++)
   {
      for (j = 1; j <= m; j++)
         cout << setw(5) << A[i][j];
         cout <<endl;
   }
}

void M2c ::PTlon1()
{
   for (i = 1; i <= n; i++)
   {   
      int max = A[i][1];
      for (j = 1; j <= m; j++)
         if (A[i][j] > max)
            max = A[i][j];
      cout <<"Phan tu lon nhat trong dong " << i << " la: ";
      cout<< max <<endl;   
   }
}

int M2c ::Tong()
{
   int Tong = 0;
   for (i = 1; i <= n; i++)
   {   
      int max = A[i][1];
      for (j = 1; j <= m; j++)
         if (A[i][j] > max)
            max = A[i][j];
      Tong += max;   
   }
   return Tong;
}
main.cpp
Code:

# include "Mang2chieu.h"
# include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
   M2c A;
   A.nhap();
   A.xuat();
   A.PTlon1();
   cout<< " \nTong cac phan tu lon nhat trong moi dong la: ";
   cout<< A.Tong() <<endl;
   system ("pause");
    return 0;
}

huynhvanphuc

Tổng số bài gửi : 2
Registration date : 06/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://cnthk1.tk

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết