Lớp Sư phạm Cử nhân tin học khóa 1
Chào mừng bạn trở lại diễn đàn.

Bài giải các phép tính trên phân số

Go down

Bài giải các phép tính trên phân số

Bài gửi by Admin on 31/3/2008, 8:20 am

Code:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
->
<html>
<head>

<title>Phep toan phan so</title>
<style type="text/css">
.jsbank_sample_cont {margin: 20px; padding: 20px;}
.jsbank_sample_tit {font-weight: bold; margin-bottom: 10px; padding: 5px; width: auto; background-color: #c0c0c0; border: 5px solid #a0a0a0; color: black; text-align: center;}
</style>

<script type="text/javascript">
var n1, n2, d1, d2, An, Ad, Op;
var neg=1;

function solve(){
  //If all fields are numbers
  if(!isNaN(document.calc.n1.value)&&!isNaN(document.calc.d1.value)&&!isNaN(document.calc.n2.value)&&!isNaN(document.calc.d2.value)){
  //If no fields are blank
  if(document.calc.n1.value!=''&&document.calc.d1.value!=''&&document.calc.n2.value!=''&&document.calc.d2.value!=''){
    //Set variables:
    n1=document.calc.n1.value;// Numerator 1
    d1=document.calc.d1.value;// Numerator 2
    n2=document.calc.n2.value;// Denominator 1
    d2=document.calc.d2.value;// Denominator 2
    Op=document.calc.Op.value;// Operator
    } else {
    //If blank field
    alert('Nhap thieu du lieu. Xin dien day du cac o trong!');
    }
  } else {
  //If field has non-number
  alert('Chi duoc nhap du lieu so cho cac o!');
  }

  //Which Operation
  switch (Op){
  case '+':
    //add fractions using formula ((n1*d2)+(n2*d1)) over (d1*d2)
    An=(n1*d2)+(n2*d1) //Answer Numerator
    Ad=(d1*d2) //Answer Denominator
    if(document.calc.reduce.checked==1){
      reduce();
    } else {
      display();
    }
  break

  case '-':
    //subtract fractions using formula ((n1*d2)-(n2*d1)) over (d1*d2)
    An=(n1*d2)-(n2*d1)//Answer Numerator
    Ad=(d1*d2)//Answer Denominator
    if(document.calc.reduce.checked==1){
      reduce();
    } else {
      display();
    }
  break

  case '*':
    //multiply fractions using formula (n1*n2) over (d1*d2)
    An=n1*n2;//Answer Numerator
    Ad=d1*d2; //Answer Denominator
    if(document.calc.reduce.checked==1){
            reduce();
    } else {
      display();
    }
    break

  case '/':
    //divide fractions using formula (n1*d2) over (d1*n2)
    An=n1*d2;//Answer Numerator
    Ad=d1*n2;//Answer Denominator
    if(document.calc.reduce.checked==1){
      reduce();
    } else {
      display();
    }
  break
  }
}

function reduce() {
  neg=1; //1 if positive, -1 if negative
  //convert to strings
  ng=An+'';
  dg=Ad+''
  if(ng.indexOf('-')!=-1){  //check to see if answer is negative.
    neg=-1
  }
  if(dg.indexOf('-')!=-1){
    neg=-1
  }
  if(ng.indexOf('-')!=-1&&dg.indexOf('-')!=-1)  {//if both numerator and denominator are negative the answer is positive
    neg=1
  }
  var factorX //highest common factor

  if ( An == 0 || Ad == 0 ) {
    factorX=1;
    return;
  }

  An = Math.abs( An );
  Ad = Math.abs( Ad );

  var factorX = 1;

  //Find common factors of Numerator and Denominator
  for ( var x = 2; x <= Math.min( An, Ad ); x ++ ) {
    var check1 = An / x;
    if ( check1 == Math.round( check1 ) ) {
      var check2 = Ad / x;
      if ( check2 == Math.round( check2 ) ) {
        factorX = x;
      }
    }
  }

  An=(An/factorX)*neg;  //divide by highest common factor to reduce fraction then multiply by neg to make positive or negative
  Ad=Ad/factorX;  //divide by highest common factor to reduce fraction
  display();
}

function display(){
  //Display answer
  document.calc.An.value = An;
  document.calc.Ad.value = Ad;
}

// -->
</script>

</head>

<body>

<center><h1>Phep tinh ve phan so</h1>

<fieldset class=jsbank_sample_cont>
   <legend
<table width="300" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" style="background-color:#ffffff;border:1px #000000 solid;">
  <tr>
    <td align="center" valign="middle">
      <h4>Nhap so vao cac o duoi day,<br>bam dau bang (=) de thuc hien.</h4>
      <form name="calc">
        <table align="center" width="50" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
          <tr>
            <td style="border-bottom:2px #000000 solid;"><input type="text" size="2"  name="n1" id="n1" tabindex="1"></td>
            <td rowspan="2" align="center" valign="middle">
              <select name="Op" tabindex="3">
              <option value="+">+ (cong)</option>
              <option value="-">- (tru)</option>
              <option value="*">x (nhan)</option>
              <option value="/">/ (chia)</option>
              </select>
            </td>
            <td style="border-bottom:2px #000000 solid;"><input type="text" size="2" name="n2" id="n2" tabindex="4"></td>
            <td rowspan="2" align="center" valign="middle"><input type="button" value=" = "onClick="solve();" tabindex="6"></td>
            <td style="border-bottom:2px #000000 solid;"><input type="text" size="2" name="An" id="An" readonly="1"></td>
          </tr>
          <tr>
            <td><input type="text" size="2" name="d1" id="d1" tabindex="2"></td>
            <td><input type="text" size="2" name="d2" id="d2" tabindex="5"></td>
            <td><input type="text" size="2" name="Ad" id="Ad" readonly="1"></td>
          </tr>
        </table>
      <br><input type="checkbox" name="reduce" id="reduce" checked> Toi gian phan so
    </form>
    </td>
  </tr>
</table>
</fieldset>
</center>
</body>

</html>
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 148
Registration date : 17/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://cnthk1.tk

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết