Lớp Sư phạm Cử nhân tin học khóa 1
Chào mừng bạn trở lại diễn đàn.

Gửi mail đơn giản.

Go down

Gửi mail đơn giản.

Bài gửi by Admin on 24/3/2008, 8:18 am

Form gửi mail đơn giản. Có kiểm tra nhập liệu.
Code:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Kiem tra gui Mail</title>
<style type="text/css">
.jsbank_sample_cont {margin: 20px; padding: 20px;}
.jsbank_sample_tit {font-weight: bold; margin-bottom: 10px; padding: 5px; width: auto; background-color: #c0c0c0; border: 5px solid #a0a0a0; color: black; text-align: center;}
</style>
<SCRIPT>
   function validate(){
var err;
err=0;{
if (document.FB.Name.value=="") {
document.FB.name_E.value = '*Xin vui long nhap ten cua ban';err=1;
return false
}else document.FB.name_E.value = '';
 if  (document.FB.Email.value.search("@") == -1 || document.FB.Email.value.search("[.*]") == -1){
document.FB.email_E.value = '*Vui long nhap dia chi Email hop le. Vi du:Ban_toi@gmail.com';err=1;
return false}}
if (err==0) document.write('<center><font color=red size="+2" >Ok!Da gui thanh cong!</font>');//Please remove this when you fill the "action" field on your FORM

}
   </SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<center>
<fieldset class=jsbank_sample_cont>
   <legend class=jsbank_sample_tit align=center>Gui mail</legend><FORM name=FB onsubmit="return  validate()" action="">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="69%" border=0>
  <TBODY>
  <TR>
    <TD align=left>
      <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0>
        <TBODY>
        <TR>
          <TD align=left></TD></TR>
        <TR>
          <TD><FONT face=tahoma,arial color=navy size=2>Ten nguoi gui:</FONT> </TD>
          <TD><INPUT
            style="FONT-SIZE: 11px; WIDTH: 200px; COLOR: navy; BACKGROUND-COLOR: orange"
            onfocus="document.FB.name_E.value = ''" size=15 name=Name> </TD>
          <TD>&nbsp; <INPUT
            style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; FONT-SIZE: 11px; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 200px; COLOR: red; BORDER-BOTTOM: medium none; BACKGROUND-COLOR: white"
            size=15 name=name_E> </TD></TR>
        <TR>
          <TD><FONT face=tahoma,arial color=navy size=2>Dia chi E-mail nguoi nhan:</FONT> </TD>
          <TD><INPUT
            style="FONT-SIZE: 11px; WIDTH: 200px; COLOR: navy; BACKGROUND-COLOR: orange"
            onfocus="document.FB.email_E.value = ''" size=15 name=Email> </TD>
          <TD><INPUT
            style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; FONT-SIZE: 11px; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 300px; COLOR: red; BORDER-BOTTOM: medium none; BACKGROUND-COLOR: white"
            size=15 name=email_E> </TD></TR>
        <TR>
          <TD colSpan=2><STRONG><FONT face=Tahoma color=#000080 size=2>Noi dung gui</FONT></STRONG><BR><TEXTAREA style="FONT-SIZE: 11px; WIDTH: 300px; COLOR: navy; FONT-FAMILY: tahoma,arial; BACKGROUND-COLOR: white" name=Comments rows=7 wrap=VIRTUAL cols=30></TEXTAREA>
          </TD></TR>
        <TR>
          <TD>
             <INPUT style="FONT-WEIGHT: bold; BACKGROUND: orange; COLOR: white" type=submit value="Gui thu" name=submit> <INPUT style="FONT-WEIGHT: bold; BACKGROUND: orange; COLOR: white" type=reset value="Xoa nhap lai " name=reset>
          </TD>
        </TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></FORM>
</fieldset>
</center>
</BODY>
</HTML>
Tải về tại đây.
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 148
Registration date : 17/12/2007

Xem lý lịch thành viên http://cnthk1.tk

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết